DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE APLICATE

DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE APLICATE

PARTICIPATION DU DLMA de l'UBB au CONGRES ANNUEL ANLEA-AILEA

CONGRES DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES LEA 

Université de Lorraine, Nancy 11-13 juin 2018

Contribution LEA Cluj

(voir aussi sur Facebook)


25/06/2018
0 Poster un commentaire

CE TREBUIE SA MAI STIM CAND NE PREZENTAM LA TEST? CATEVA INSTRUCTIUNI SI INFORMATII UTILE

INFORMAREA CANDIDAȚILOR LA INTRAREA ÎN SALA DE TESTĂRI, ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA TESTULUI

 

1)      Candidații au obligația să respecte programarea după ce şi-au confirmat participarea la test.

2)      La intrarea în sală, dispozitivele electronice se închid și se depun în genți, iar acestea se așază la marginea rândului, pe jos, sau pe catedră.

3)      Supraveghetorul explică durata probei scrise : câte o oră pentru fiecare limbă modernă

4)      Supraveghetorul explică diferențele dintre un testul de admitere la o secție filologică şi LMA : testul pentru LIMBI MODENE APLICATE este unul bilingv, cu componente scrise și orale, spre deosebire de cel de la filologie care este monolingv şi numai scris. Evaluarea probelor se face prin acumularea de puncte din 10 posibile. Nu se numărări greșelile şi nu se scad  punctele aferente fiecărui tip de greșeală, ci se adună punctele realizate pentru fiecare item propus spre rezolvare.

5)      Supraveghetorul răspunde la întrebările candidaților.

 

DESCRIEREA PROBELOR

 

În cadrul specializării LMA cele două limbi moderne au un caracter principal (la LMA nu există specializare principală şi secundară).

 

DESCRIEREA PROBEI SCRISE

Proba scrisă se compune din cate un subiect distinct pentru fiecare dintre cele două limbi. Subiectele sunt egale ca nivel și grad de dificultate pentru fiecare limbă modernă și urmăresc să identifice potențialul de comunicare scrisă în fiecare dintre cele două limbile specializării şi în limba română precum şi potențialul traductologic ş nivelul de cultură generală. Testul scris are o structură simplă, iar cele 10 puncte posibile se acumulează după cum urmează :

 1. Se acordă 1 punct din oficiu.
 2. Se acordă 1 punct dacă s-au atins toate cele 4 subiecte ale testului, indiferent cât de bine sau slab sunt  rezolvate acestea : dacă la fiecare exercițiu s-au înțeles şi respectat  cerințele din fiecare enunț şi dacă textul redactat respectă numărul de rânduri indicat (+/-1).
 3. O redactare liberă (de aproximativ zece rânduri) pe o temă dată  (o temă cu caracter general, inspirată din viața cotidiană). Pentru acest item, se pot obține maxim 2 puncte în care se includ claritatea, coerența, corectitudinea gramaticală, capacitatea de a convinge, de a dovedi un nivel ridicat de cultură generală precum şi capacitatea de a exprima un punct de vedere personal.
 4. Un exercițiu foarte scurt de traducere din limba română în limba străină. Pentru acest item al testului se acordă maxim 2 puncte care acoperă corectitudinea gramaticală, vocabularul, potențialul traductologic.
 5. Un exercițiu foarte scurt de traducere din limba din limba străină în limba română. Pentru acest item se acordă maxim 2 puncte care acoperă corectitudinea gramaticală, vocabularul, potențialul traductologic.
 6.  Un exercițiu foarte scurt de reformulare. Pentru acest item se acordă maxim 2 puncte care acoperă corectitudinea gramaticală, vocabularul, potențialul de comunicare.

 

DESCRIEREA PROBEI ORALE:

Proba orală se compune din cate un subiect distinct pentru fiecare dintre cele două limbi. Subiectele sunt egale ca nivel și grad de dificultate pentru fiecare limbă  modernă și urmăresc să identifice potențialul de comunicare orală în fiecare dintre cele două limbile specializării şi în limba română precum şi potențialul traductologic şi nivelul de cultură generală. Se propune spre pregătire în vederea lecturii în fața comisiei şi a interacțiunii cu aceasta, un text scurt în fiecare limbă modernă.

Testul oral are o structură simplă, are o durată de pregătire de 10 minute pentru fiecare limbă, iar cele 10 puncte posibile se acumulează prin însumarea punctelor acumulate la fiecare item, după cum urmează:

 

 1. ÎNŢELEGEREA TEXTULUI CITIT. Comisia ascultă textul în lectura candidatului (integrală sau parțială) şi apreciază gradul de înțelegere a textului şi calitatea pronunțării. Se pot acumula maxim 2 puncte.
 2. INTERACŢIUNE VERBALĂ / PARTICIPARE LA CONVERSAŢIE. RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRI. Comisia evaluează capacitatea candidatului de a iniția, de a susține şi de a purta un dialog pe teme legate de cele propuse de textul citit sau similare precum şi capacitatea de a susține o conversație comunicând un punct de vedere, chiar dacă uneori se face mai greu înțeles. Pentru interacțiunea verbală se pot acumula maxim 2 puncte
 3. FLUENŢA, CLARITATEA, CORECTITUDINEA EXPRIMĂRII ORALE. Comisia evaluează capacitatea candidatului de a relata fluent şi chiar să descrie o întâmplare sau diferite experiențe în mod detaliat, poate să exprime sau să descrie sentimente şi reacții, aspirații, speranțe şi ambiții şi să îşi justifice planurile, intențiile şi acțiunile. Se pot acumula maxim 2 puncte.
 4. Un exercițiu simplu de reformulare/transformare a unor părți subliniate sau indicate de comisie. Se pot acumula maxim 2 puncte.
 5. Un exercițiu scurt de traducere în limba română a părților subliniate sau indicate de comisie. Se pot acumula maxim 2 puncte.

 

 

CÂTEVA PRECIZĂRI IMPORTANTE:

 

 1. Pretestarea gratuită este o formă de pregătire oferită de Centrul pentru Industriile Limbii pentru admitere la specializarea LIMBI MODENE APLICATE. Punctajul obținut în cadrul acesteia nu se consemnează în catalog. El se păstrează în evidențele CIL pentru a se putea urmări, pe baza lui, evoluția candidatului și pentru a i se face în continuare recomandări.
 2. Testul real: în cadrul acestuia, la fel ca la pretestările gratuite, comisia îi explică în detaliu fiecărui candidat problemele identificate și face recomandări. Lucrările şi ciornele se predau comisiei înainte de ieșirea din sală. Ciorna se anulează înainte de predare.
 3. Condiția de promovare a testului de admitere la specializarea LIMBI MODENE APLICATE este ca în cadrul testului bilingv, media obținută la fiecare limbă modernă să fie cel puțin 5 (cinci).
 4. Informăm candidații că pentru ameliorarea performanței, ei beneficiază de recomandări şi că în acest scop, testul se poate da de mai multe ori, urmând ca la final, să se ia în considerare testul cu punctajul cel mai bun. Pe baza rezultatelor obținute la testele din perioada 1 martie- 6 iulie 2018, CIL îi eliberează candidatului certificatul cu care se poate prezenta în luna iulie, direct la înscrierea în anul I.
 5. Testul din 17 iulie se organizează conform calendarului admiterii (vezi şi celelalte rubrici din cadrul secţiunii ADMITERE) şi este rezervat doar acelor candidați care s-au înscris la admitere fără dispună încă de un certificat (deci care încă nu au dat testul).

12/05/2018
0 Poster un commentaire

ADMITERE 2018

Pentru o mai bună vziualizare, click pe link AGENDA ADMITERII 2018 sau pe imaginea de mai jos

AGENDA ADMITERII 2018.jpg


11/05/2018
0 Poster un commentaire

DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE APLICATE AL UBB

Departamentul de Limbi Moderne Aplicate al UBB: traducători şi interpreți de talie europeană (interviu, Făclia de Cluj, 7 februarie 2018)


07/02/2018
0 Poster un commentaire

Colloque : « Productions et identités locales en contexte de mondialisation »

Colloque : « Productions et identités locales en contexte de mondialisation »

CRINI (Centre de Recherches sur les Identités Nationales et l’Interculturalité),

Filière Langues Étrangères Appliquées,

Université de Nantes, les 14 et 15 juin 2018

 

Suite à la publication, en 2015, du numéro monographique « Productions et identités locales en contexte de mondialisation » (RIELMA, coordinateur Joël Brémond), qui a permis de mettre en exergue toute la richesse de ce sujet et d’ouvrir de nouvelles pistes de travail, les responsables du Thème 2  du CRINI : « Langues et cultures de spécialités », ont décidé de poursuivre ces recherches par l’organisation d’un colloque international et interdisciplinaire qui reprendra le même intitulé. L’ouvrage collectif de 2015 était en effet explicitement présenté comme un premier travail d’une démarche appelée à se poursuivre et à essaimer, en particulier dans le champ d’une filière Langues Etrangères Appliquées où de nombreux enseignants-chercheurs manifestent le désir de mener une recherche en cohérence avec leurs enseignements et en lien avec le domaine des échanges internationaux,  auquel se destinent leurs diplômés.

Le champ visé est à la fois novateur et très vaste. C’est pourquoi il nous a semblé opportun de reprendre en grande partie l’appel lancé en 2015 et qui avait débouché sur un volume dont la grande majorité des contributeurs étaient des collègues impliqués en LEA et presque tous Professeurs des Universités. Nous souhaitons ouvrir cette manifestation scientifique aux chercheurs d’autres Universités françaises et étrangères puisqu’il ressort, en particulier depuis les deux derniers congrès de l’ANLEA, à La Rochelle et à Toulouse, que bon nombre d’enseignants-chercheurs sont désireux de développer la recherche dans ce domaine.

L’objectif est de poursuivre et d’approfondir une recherche appliquée aux échanges économiques, au monde de l’entreprise et à l’économie, avec un regard et une méthodologie relevant de la civilisation. Par-delà les aspects purement techniques, qui sont davantage du ressort  des sciences de gestion, il s’agit de privilégier le travail sur des sources en langues étrangères, effectué par des spécialistes des langues et des civilisations concernées, en intégrant une forte composante culturelle. Un effet collatéral souhaité est de renforcer l’adossement des filières Langues Etrangères Appliquées à une recherche spécifique.

Nous souhaitons nous attacher aux productions et aux produits « nationaux », « régionaux » ou même locaux, et il est clair que ces concepts sont propices à discussion et parfois même à polémique en fonction des contextes politiques locaux. Ces productions peuvent être identitaires, emblématiques et/ou traditionnelles. Elles peuvent être anciennes et préservées, ou bien réactivées et même réinventées dans le cadre d’un projet politique ou culturel nationaliste/ régionaliste. Elles peuvent être en lien avec des proclamations régionales/régionalistes, nationales/nationalistes, ou même ethniques (on pense là aux revendications identitaires, territoriales ou économiques de certaines populations autochtones en Amérique, par exemple).

Les phénomènes de fragmentation qui  découlent de ces aspirations locales induisent également, pour des produits à diffusion mondiale, des segmentations marketing spécifiques, pouvant relever de l’ethnomarketing, du ciblage local ou encore du marketing de genre. Il sera intéressant de les examiner sous l’angle de la civilisation, c’est-à-dire  en dépassant les aspects techniques et chiffrés, pour en analyser les composantes humaines, culturelles, sociales et politiques.

Les « marques pays », les labels régionaux ou nationaux, ainsi que les campagnes marketing qu’ils mettent en œuvre, entrent pleinement dans notre champ d’étude, de même que le tourisme, considéré maintenant comme un secteur économique à part entière dans de nombreux pays et comme un outil stratégique pour dépasser les crises économiques.  On pourra également s’intéresser aux productions alimentaires (et/ou gastronomiques) caractéristiques de certains groupes humains, locaux, régionaux, nationaux, en lien avec une perception du concept de terroir évolutive et variable en fonction du lieu et de l’époque. De nombreuses autres productions, industrielles, de tout type (automobile, construction, confection/mode, aménagement du territoire…), artistiques (création, cinéma…) ou culturelles, peuvent entrer dans le cadre proposé, au vu de la forte composante culturelle et identitaire intégrée dans les pratiques et les usages locaux. De même, nous pourrons poursuivre l’étude des langues (nationales, régionales) en tant que bien ou valeur économique ou en tant qu’outil au service du développement - économique entre autres - de tel ou tel groupe humain.

L’ouverture à de multiples aires géographiques, linguistiques, politiques et culturelles, permettra également d’aborder les divers types d’organisation économique mis en place, qu’il s’agisse de clusters, de districts agro-industriels, des modalités d’organisation des grandes entreprises et du dialogue social, ou encore du recours à des modèles coopératifs. Ces derniers peuvent être traditionnels ou rechercher de nouvelles voies, en particulier pour s’adapter à des crises financières récurrentes ou pour mettre en œuvre des réappropriations collectives de moyens de production repris à des groupes étrangers ou multinationaux.

Enfin, dans un contexte marqué à la fois par de fortes aspirations locales et par une puissante tendance à la mondialisation, ces phénomènes pourront être étudiés soit dans leur composante locale, soit sur une base comparative, soit encore selon des axes diachronique ou diatopique.

 

Bibliographie :

- ALONSO PÉREZ, Matilde, FURIÓ BLASCO, Elíes, SÁNCHEZ ALBARRACÍN, Enrique (Coord.), Imágenes de España: país, empresas, cultura, Oviedo, Septem Ediciones, 2014.

- BÔ, Daniel, Brand Culture. Développer le potentiel culturel des marques, Paris, Dunod, 2013.

- BOUSQUET, Emmanuelle, PAGANINI, Gloria, MADE IN (Eds.), Identités culturelles et emblèmes nationaux dans un espace marchand international, Actes du colloque  organisé par le CRINI  les 6 et 7 avril 2006, Nantes, CRINI, 2009.

- BRÉMOND, Joël, MASSOL, Joël, (Eds.), Entreprise, cultures nationales et mondialisation, Actes du colloque organisé par le CRINI et le CRGNA, à Nantes, les 6 et 7 décembre 2007, Nantes, CRINI, 2008.

- BRÉMOND, Joël, Vignobles et vins de Rioja. Rencontre entre l’Ancien Monde et le Nouveau Monde ? Editions Universitaires de Dijon, 2011.

- BRÉMOND, Joël (coord.), Productions et identités locales en contexte de mondialisation, Cluj-Napoca, RIELMA (Revue Internationale en Langues Modernes Appliquées), Supplément thématique au numéro 8/2015, 2015.

- CAMPAGNE, Pierre, PECQUEUR, Bernard, Le développement territorial : une réponse émergente à la mondialisation, Paris, Editions Charles Léopold Mayer, 2014

- CHAUVIN, Pierre-Marie, Le marché des réputations. Une sociologie du monde des vins de Bordeaux,  Bordeaux, Féret, 2010.

- DÁVILA MONTES, José, La traducción de la persuasión publicitaria, New York, The Edwin Mellen Press, 2008.

- ECO, Umberto, Dire presque la même chose, expériences de traduction, Paris, Grasset, 2007.

- ELZO, Javier, España 2000, entre el localismo y la globalidad, Madrid, SMR  ediciones, 2000.

- FLAVIÁN, C., FANDOS, C., Turismo gastronómico. Estrategias de marketing y experiencia de éxito, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2011.

- GALEOTE, Géraldine (coord.), Les stéréotypes dans la construction des identités nationales depuis une perspective transnationale, Iberic@l, Revue d’études ibériques et ibéro-américaines, n° 10, Université Paris-Sorbonne, automne 2016.

- GALEOTE, Géraldine, Les stéréotypes comme outils d’exportation des identités nationales à travers les politiques touristiques espagnole et basque, Iberic@l, Revue d’études ibériques et ibéro-américaines, n° 10, Université Paris-Sorbonne, automne 2016, pp. 137-153.

- GALEOTE, Géraldine, OSTOLAZA, Maitane et LLOMBART, Maria, Emoción et Identidad nacional : Cataluña y el País Vasco en perspectiva comparada, Paris, Editions Hispaniques, 2015.

- FUMET, G., Manger local, manger global. L’alimentation géographique, Paris, CNRS Editions, 2010.

- GODELIER, Eric, La culture d’entreprise, Paris, La Découverte, 2006.

- HAMDOUCH, Abdelillah, DEPRET, Marc-Hubert, TANGUY, Corinne, Mondialisation et résilience des territoires. Trajectoires, dynamiques d’acteurs et expériences, Canada, Presses Universitaires du Québec, 2012.

- IRIBARNE, Philippe et al., Culture et mondialisation. Gérer par-delà les frontières, Paris, Seuil, 1998.

- MARTÍNEZ PUCHE, Antonio, MARTÍNEZ PUCHE, Salvador, PRIETO CERDÁN, Antonio (Eds.), Territorios de cine. Desarrollo local, tipologías turísticas y promoción, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2012.

- MEDINA, Francisco Xavier, SERRANO, Damià, TRESSERRAS, Jordi (Eds.), Turismo del vino. Análisis de casos internacionales, Editorial UOC, 2011.

- SÁNCHEZ GUITIÁN, José Miguel, Marca País. España una marca líquida, Madrid, ESIC Editorial, 2011.

- THIESSE, A-M., La création des identités nationales. Europe XVIIIe – XXe siècle, Paris, Editions du Seuil, 1999.

- TOADER, Mihaela, Le français de la communication professionnelle, Cluj-Napoca, Risoprint, 2008.

- VOLCIC, Zala, ANDRIJEVIC, Mark, Commercial Nationalism. Selling the Nation and Nationalizing the sell, Palgrave Macmillan, 2016.

- WHITE, Leanne, Commercial Nationalism and Tourism: Selling the National Story, Bristol, Channel View Publications, 2017.

 

 

Organisateurs du colloque :

Joël BRÉMOND, Université de Nantes                 joel.bremond@univ-nantes.fr

Géraldine GALEOTE, Université de Nantes        geraldine.galeote@univ-nantes.fr

 

Comité scientifique :

ALARCÓN NAVÍO, Esperanza, Universidad de Granada, Espagne.

ARCHILES, Ferrán, Universitat de Valencia, Espagne. 

BRÉMOND, Joël, Université de Nantes, France.

GALEOTE, Géraldine, Université de Nantes, France.

HOUNNOUVI, Christian, Université de Nantes, France.

MASSOL, Joël, Université de Nantes, France.

RICHARD, Isabelle, Université de Nantes, France.

RUBIO AROSTEGUI, Juan Arturo, Universidad Nebrija, Madrid, Espagne.

TEJERINA, Benjamín, Universidad del País Vasco, Espagne.

TOADER, Mihaela, Université de Cluj-Napoca, Roumanie.

 

Calendrier :

- 9 octobre 2017 : diffusion de l’appel  à communications 

- 30 novembre 2017 : date limite de soumission des propositions

- 15 janvier 2018 : réponse aux auteurs

- 15 avril 2018 : édition du programme définitif

- 14 & 15 juin 2018 : tenue du colloque

- début 2019 : publication des actes.

 

Présentation de la proposition :

Les propositions devront être adressées à l’adresse suivante :

Colloque.Pilcom2018@univ-nantes.fr

Elles comprendront entre 2000 et  4000 caractères.

Elles porteront  le ou les noms des auteurs, leur institution de rattachement (avec l’adresse postale) et leur adresse e-mail.

Les propositions reçues après le 30 novembre ne pourront être acceptées.

 

Critères d’évaluation des propositions :

Cohérence avec l’appel à communication et les thèmes du colloque.

Intérêt scientifique et/ou originalité de l’approche.

Clarté du texte proposé.

 

Langues officielles du colloque : français, anglais, espagnol.

 

Conditions d’accueil :

Les droits d’inscription sont de 60 € (20 € pour les doctorants).

Les pauses-déjeuner et les pauses café des 14 et 15 juin sont prises en charge par les organisateurs.

 


14/10/2017
0 Poster un commentaire