DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE APLICATE

DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE APLICATE

ADMITERE

În această secţiune, vă oferim informaţii complete despre admiterea la specializarea  universitară Limbi moderne aplicate:

INFORMAŢII CU CARACTER GENERAL

PREGĂTIREA PENTRU ADMITERE

CRITERII DE SELECŢIE, CONDIŢII

TESTELE DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

RĂSPUNSUL NOSTRU LA ÎNTREBĂRILE CANDIDAŢILOR

CALENDARUL ADMITERII


ADMITERE 2019

ADMITEREA 2019 LA SPECIALIZAREA LIMBI MODERNE APLICATE (LMA), FACULTATEA DE LITERE

 

IN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA SPECIALIZAREA LIMBI MODERNE APLICATE


Dragi candidaţi, vă informăm că obiectivul major al paginii noastre Facebook este acela de a difuza cât mai multe informaţii despre noi şi a de vă reţine atenţia cu toate noutăţile privind specializarea LMA. Echipa de admitere nu preia de aici corespondenţa cu vizitatorii paginilor noastre. De aceea, dacă doriţi să vă informaţi şi mai mult în legătură cu admiterea la LMA, vă recomandăm să ne vizitați pornind de la pagina WEB a Facultăţii de Litere a UBB : intrați pe pagina DLMA: http://lett.ubbcluj.ro/…/departamentul-de-limbi-moderne-ap…/ Butonul ADMITERE vă dirijează spre absolut toate rubricile legate de aceasta, inclusiv spre răspunsurile noastre la întrebările candidaţilor. După consultare, dacă mai aveţi şi alte întrebări, vă rugăm să ne scrieţi numai pe adresa admitere_lma@yahoo.fr
Vă mulţumim şi vă așteptăm

 
LETT.UBBCLUJ.RO

08/07/2019
0 Poster un commentaire

CE TREBUIE SA (MAI) STIM CAND NE PREZENTAM LA TEST? CATEVA INSTRUCTIUNI SI INFORMATII UTILE

INFORMAREA CANDIDAȚILOR LA INTRAREA ÎN SALA DE TESTĂRI, ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA TESTULUI 

 

1)      Candidații au obligația să respecte programarea după ce şi-au confirmat participarea la test.

2)      La intrarea în sală, dispozitivele electronice se închid și se depun în genți, iar acestea se așază la marginea rândului, pe jos, sau pe catedră.

3)      Supraveghetorul explică durata probei scrise : câte o oră pentru fiecare limbă modernă

4)      Supraveghetorul explică diferențele dintre un testul de admitere la o secție filologică şi LMA : testul pentru LIMBI MODENE APLICATE este unul bilingv, cu componente scrise și orale, spre deosebire de cel de la filologie care este monolingv şi numai scris. Evaluarea probelor se face prin acumularea de puncte din 10 posibile. Nu se numărări greșelile şi nu se scad  punctele aferente fiecărui tip de greșeală, ci se adună punctele realizate pentru fiecare item propus spre rezolvare.

5)      Supraveghetorul răspunde la întrebările candidaților.

 

DESCRIEREA PROBELOR

 

În cadrul specializării LMA cele două limbi moderne au un caracter principal (la LMA nu există specializare principală şi secundară).

 

DESCRIEREA PROBEI SCRISE

Proba scrisă se compune din cate un subiect distinct pentru fiecare dintre cele două limbi. Subiectele sunt egale ca nivel și grad de dificultate pentru fiecare limbă modernă și urmăresc să identifice potențialul de comunicare scrisă în fiecare dintre cele două limbile specializării şi în limba română precum şi potențialul traductologic ş nivelul de cultură generală. Testul scris are o structură simplă, iar cele 10 puncte posibile se acumulează după cum urmează :

 1. Se acordă 1 punct din oficiu.
 2. Se acordă 1 punct dacă s-au atins toate cele 4 subiecte ale testului, indiferent cât de bine sau slab sunt  rezolvate acestea : dacă la fiecare exercițiu s-au înțeles şi respectat  cerințele din fiecare enunț şi dacă textul redactat respectă numărul de rânduri indicat (+/-1).
 3. O redactare liberă (de aproximativ zece rânduri) pe o temă dată  (o temă cu caracter general, inspirată din viața cotidiană). Pentru acest item, se pot obține maxim 2 puncte în care se includ claritatea, coerența, corectitudinea gramaticală, capacitatea de a convinge, de a dovedi un nivel ridicat de cultură generală precum şi capacitatea de a exprima un punct de vedere personal.
 4. Un exercițiu foarte scurt de traducere din limba română în limba străină. Pentru acest item al testului se acordă maxim 2 puncte care acoperă corectitudinea gramaticală, vocabularul, potențialul traductologic.
 5. Un exercițiu foarte scurt de traducere din limba din limba străină în limba română. Pentru acest item se acordă maxim 2 puncte care acoperă corectitudinea gramaticală, vocabularul, potențialul traductologic.
 6.  Un exercițiu foarte scurt de reformulare. Pentru acest item se acordă maxim 2 puncte care acoperă corectitudinea gramaticală, vocabularul, potențialul de comunicare.

 

DESCRIEREA PROBEI ORALE:

Proba orală se compune din cate un subiect distinct pentru fiecare dintre cele două limbi. Subiectele sunt egale ca nivel și grad de dificultate pentru fiecare limbă  modernă și urmăresc să identifice potențialul de comunicare orală în fiecare dintre cele două limbile specializării şi în limba română precum şi potențialul traductologic şi nivelul de cultură generală. Se propune spre pregătire în vederea lecturii în fața comisiei şi a interacțiunii cu aceasta, un text scurt în fiecare limbă modernă.

Testul oral are o structură simplă, are o durată de pregătire de 10 minute pentru fiecare limbă, iar cele 10 puncte posibile se acumulează prin însumarea punctelor acumulate la fiecare item, după cum urmează:

 

 1. ÎNŢELEGEREA TEXTULUI CITIT. Comisia ascultă textul în lectura candidatului (integrală sau parțială) şi apreciază gradul de înțelegere a textului şi calitatea pronunțării. Se pot acumula maxim 2 puncte.
 2. INTERACŢIUNE VERBALĂ / PARTICIPARE LA CONVERSAŢIE. RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRI. Comisia evaluează capacitatea candidatului de a iniția, de a susține şi de a purta un dialog pe teme legate de cele propuse de textul citit sau similare precum şi capacitatea de a susține o conversație comunicând un punct de vedere, chiar dacă uneori se face mai greu înțeles. Pentru interacțiunea verbală se pot acumula maxim 2 puncte
 3. FLUENŢA, CLARITATEA, CORECTITUDINEA EXPRIMĂRII ORALE. Comisia evaluează capacitatea candidatului de a relata fluent şi chiar să descrie o întâmplare sau diferite experiențe în mod detaliat, poate să exprime sau să descrie sentimente şi reacții, aspirații, speranțe şi ambiții şi să îşi justifice planurile, intențiile şi acțiunile. Se pot acumula maxim 2 puncte.
 4. Un exercițiu simplu de reformulare/transformare a unor părți subliniate sau indicate de comisie. Se pot acumula maxim 2 puncte.
 5. Un exercițiu scurt de traducere în limba română a părților subliniate sau indicate de comisie. Se pot acumula maxim 2 puncte.

 

 

CÂTEVA PRECIZĂRI IMPORTANTE:

 

 1. Pretestarea gratuită este o formă de pregătire oferită de Centrul pentru Industriile Limbii pentru admitere la specializarea LIMBI MODENE APLICATE. Punctajul obținut în cadrul acesteia nu se consemnează în catalog. El se păstrează în evidențele CIL pentru a se putea urmări, pe baza lui, evoluția candidatului și pentru a i se face în continuare recomandări.
 2. Testul real: în cadrul acestuia, la fel ca la pretestările gratuite, comisia îi explică în detaliu fiecărui candidat problemele identificate și face recomandări. Lucrările şi ciornele se predau comisiei înainte de ieșirea din sală. Ciorna se anulează înainte de predare.
 3. Condiția de promovare a testului de admitere la specializarea LIMBI MODENE APLICATE este ca în cadrul testului bilingv, media obținută la fiecare limbă modernă să fie cel puțin 5 (cinci).
 4. Informăm candidații că pentru ameliorarea performanței, ei beneficiază de recomandări şi că în acest scop, testul se poate da de mai multe ori, urmând ca la final, să se ia în considerare testul cu punctajul cel mai bun. Pe baza rezultatelor obținute la testele din perioada 1 martie- 6 iulie 2018, CIL îi eliberează candidatului certificatul cu care se poate prezenta în luna iulie, direct la înscrierea în anul I.
 5. Testul din 17 iulie se organizează conform calendarului admiterii (vezi şi celelalte rubrici din cadrul secţiunii ADMITERE) şi este rezervat doar acelor candidați care s-au înscris la admitere fără dispună încă de un certificat (deci care încă nu au dat testul).

12/05/2018
0 Poster un commentaire

ADMITERE 2019

CALENDARUL ADMITERII 2019 :page-0.jpg

 


11/05/2018
0 Poster un commentaire

REGLEMENTARI SI INFORMATII GENERALE SI SPECIFICE, CERTIFICATE INTERNATIONALE

REGLEMENTARI SI INFORMATII GENERALE 

Admiterea  se face conform reglementărilor în vigoare, prin respectarea criteriilor şi cerinţelor de mai jos : 

 

CRITERII DE SELECŢIE

 

A. Absolvenţi de liceu

Examenul de admitere constă doar într-o probă de competenţă lingvistică la cele două limbi străine. Media la bacalaureat nu se ia în calcul, dar se ține cont de ea în caz de departajare (criterii de departajare: media la limba română la examenul de bacalaureat și media generală obținută la bacalaureat).

Este obligatorie verificarea competenţelor lingvistice la ambele limbi ale specializării LMA alese de către candidat. Ea se va susţine în cadrul Departamentului de Limbi Moderne Aplicate, la Centrul pentru Industriile Limbii http://lett.ubbcluj.ro/index.php/departamentul-de-limbi-moderne-aplicateşi  CIL (click pe ambele linkuri), vinerea, pe bază de programare pe combinaţii de limbi, la adresa (e-mail) : admitere_lma@yahoo.fr   

 

IMPORTANT!

 • Pentru a veni în întâmpinarea aşteptărilor candidaţilor care doresc să îşi amelioreze punctajul, la noi, testele de admitere se pot susţine de mai multe ori, începând cu luna ianuarie a fiecărui an (mai puțin în sesiuni), vinerea, baza unei programări pe combinaţii de limbi, la adresa e-mail: admitere_lma@yahoo.fr  
 • Candidații care au promovat testul, pot opta deja pentru o preinscriere în anul I la specializarea LMA, urmând ca la înscrierea propriu-zisă, să mai prezinte doar diploma de bacalaureat şa să își confirme locul. 

 

Promovarea probei de competenţă lingvistică este condiţionată de promovarea fiecărei componente lingvistice scrise şi orale. 

 

Condiţii de promovare a testului de competenţă lingvistică : Două limbi moderne obligatorii, dintre care una trebuie să fie engleza sau franceza. Limbile cu care fiecare dintre acestea se poate combina sunt : franceza, engleza, germana, spaniola, italiana, rusa:  

 • Limba B:  obligatoriu engleza sau franceza, nivel minim B1 conform CECR[1].
 • Limba C: obligatoriu  una dintre limbile franceză, engleză, germană, italiană, rusă, spaniolă. Nivel minim B1 conform CECR).

 

B. Absolvenţi licenţiaţi 

Examenul de admitere la specializarea LMA constă în proba de competenţă lingvistică la cele două limbi străine.

 

Este obligatorie verificarea competenţelor lingvistice la ambele limbi ale specializării LMA alese de către candidat. Ea se va susţine în cadrul Departamentului de Limbi Moderne Aplicate la Centrul pentru Industriile Limbii, vinerea, pe baza unei programări pe combinaţii de limbi, la e-mail : admitere_lma@yahoo.fr  

Promovarea probei de competenţă lingvistică este condiţionată de promovarea fiecărei componente lingvistice scrise şi orale.

 

Condiţii de promovare a testului de competenţă lingvistică : Două limbi moderne obligatorii, dintre care una trebuie să fie engleza sau franceza. Limbile cu care fiecare dintre acestea se poate combina sunt : franceza, engleza, germana, spaniola, italiana, rusa:  

 • Limba B:  obligatoriu engleza sau franceza, nivel minim B1 conform CECR[1].
 • Limba C: obligatoriu  una dintre limbile franceză, engleză, germană, italiană, rusă, spaniolă. Nivel minim B1 conform CECR).

 

REGLEMENTARI SI INFORMATII SPECIFICE, CERTIFICATE INTERNATIONALE

Media de admitere va rezulta doar din media la testul bilingv.

Criterii de departajare :  în situații de acest fel departajarea se va face ţinându-se cont de media de la limba română şi media de bacalaureat

În privința examenelor internaționale, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate recunoaște următoarele examene : CAMBRIDGE (IELTS, TOEFL, TOEIC, BULATS), precum şi DELF/DALF, TCF, ECL.

Observații:

 1. Nivelul general de competență lingvistică atins la limbile moderne studiate în liceele românești este de maxim B2. Cazurile de nivel C1 şi C2 (adulți, nivel experimentat, bilingv) sunt extrem de rare la elevi şi atunci când se prezintă, ele se datorează întotdeauna unui sejur de lungă durată, precum şi studiilor în mediul lingvistic şi cultural respectiv.
 2. IMPORTANT! Nu orice rezultat de test internaţional se poate echivala cu nota 10 (zece). Pentru echivalarea directă cu nota maximă a unui certificat internațional, se acceptă doar punctajele superioare de la fiecare grup de nivel, începând cu nivelul B1 (din documentul din josul paginii). Pentru ca un test să fie luat în considerare pentru echivalare, el trebuie să comporte obligatoriu niște mențiuni : punctele obținute de candidat exprimate în raport cu  numărul total de puncte  care poate fi obținut la acel test pentru nivelul B1. 
 3. Certificatele CAMBRIDGE (IELTS, TOEFL, TOEIC) se acceptă, începând cu valoarea maximă a punctajelor indicate în tabel pentru grupa de nivel B1. Pentru punctajele cuprinse între valorile  menționate  în tabel, echivalarea cu nota maximă este condiționată de prezentarea la un interviu.
 4. Certificatele DELF. Pentru echivalarea directă cu nota maximă a unui certificat internațional, se acceptă doar punctajele superioare de la fiecare grup de nivel, începând cu nivelul B1 (din documentul alăturat). Pentru punctajele cuprinse între valorile  menționate  în tabel, echivalarea cu nota maximă este condiționată de prezentarea la un interviu.
 5. Certificatele DALF. Simpla promovare a acestor teste este dovada unui nivel superior. Certificatele DALF reflectă nivelele C1 şi C2. Sunt rare la categoria de vârstă a absolvenților de liceu (se adresează adulților de nivel bilingv, experimentat). Se acceptă spre echivalare cu nota 10, începând cu valoarea minimă a nivelului C1 (începând cu 55 puncte) pentru situațiile excepționale în care sunt prezentate de candidați cu stagii lungi sau cu studiile efectuate în străinătate.
 6. Certificatele BULATS (EN, FR, DE, ES) sunt inițiate de Cambridge, dar se realizează, în parteneriat cu Institutele, Alianțele şi Centrele Culturale Franceze, Institutul Goethe şi Institutul Cervantes, după criterii comune. Se acceptă, începând cu valoarea maximă a punctajelor indicate în tabel pentru grupa de nivel B1. 
 7. Certificatele ECL pentru toate limbile de studiu (EN, FR, DE, ES, IT). Pentru echivalarea directă cu nota maximă a unui certificat ECL, se acceptă punctajele maxime din tabel : B1 (50-74), B2 (74+). Pentru punctajele cuprinse între valorile  menționate  în tabel, echivalarea cu nota maximă este condiționată de prezentarea la un interviu.
 8. Certificatele TCF: Se acceptă, începând cu valoarea maximă a punctajelor indicate în tabel pentru grupa de nivel B1. Pentru punctajele cuprinse între valorile  menționate  în tabel, echivalarea cu nota maximă este condiționată de prezentarea la un interviu.

TESTE INTERNATIONALE : 

punctajele  şi aplicarea acestora în vederea echivalării cu nota maximă la admitere la specializarea LMA (click pe link)

 

 


08/04/2016
4 Poster un commentaire

ADMITERE : INTREBARI FRECVENTE

 

Vă invităm să citiţi cu atenţie răspunsurile noastre la întrebările candidaţilor şi să nu ezitaţi să ne solicitaţi orice clarificare suplimentară scriindu-ne pe adresa admitere_lma@yahoo.fr

 

Întrebare: Dacă doresc să mă înscriu LMA pot să prezint un certificat de competenţă lingvistică obţinut în altă parte decât la CIL?  Răspuns: În principiu, nu, deoarece secţia LMA îşi organizează testele de recrutare a candidaţilor după criterii proprii şi nu merge pe criterii comune cu alte secţii ale Facultăţii de Litere. Cu toate acestea, un certificat internaţional, poate fi luat în considerare pentru media 10 la limba pentru care este obţinut, cu condiţia ca punctajul pe care îl prezintă să fie punctajul maxim acordat pentru nivelul B1 conform Cadrului European Comun de Referinţă. Se pot echivala doar certificatele admise prin regulamentul de admitere. A se vedea în regulament_admitere_2016.pdf
Întrebare: Dacă la una dintre cele două limbi prezint un certificat internaţional, pot să plătesc un singur test (adică jumătate din taxa de  examinare)? Răspuns: Nu, deoarece tariful practicat în Facultatea de Litere (pentru un test monolingv) este practicat şi la specializarea LMA (CIL), dar pentru un test bilingv. Candidatul LMA beneficiază de un test bilingv (adică este testat la ambele limbi alese pentru studiu la acelaşi tarif, de 150 lei), la specializarea LMA, testul de admitere fiind obigatoriu, unul bilingv. Cu alte cuvinte, candidatul plătește un singur test, dar este verificat la ambele limbi pentru care optează. Aici vorbim deja despre un criteriu specific LMA, chiar dacă pentru una dintre componente se procesează rezultatul unui certificat internaţional.  Rezultatul final al testului se exprimă într-o singură medie pentru ambele limbi. Vă  rugăm totuşi să reţineţi că în cazul unei diplome sau a unui certificat internaţional, candidaţii care deţin aşa ceva trebuie să transmită cu ocazia preînscrierii la test pe adresa admitere_lma@yahoo.fr  punctajele obţinute (indicând şi punctajul obţinut), iar dacă doresc ca diploma /certificatul internaţional să fie luat(ă) în considerare pentru una dintre cele două limbi (în condiţiile mai sus menţionate),  vor prezenta, la înscriere şi o copie legalizată a documentului respectiv.
Întrebare: Ce profesie voi avea şi ce voi deveni după absolvirea specializării LMA? Răspuns: Statutul profesional al absolventului este : Traducător generalist, specialist în comunicare profesională multilingvă, asistent organizator protocol, referent afaceri europene, asistent organizator târguri şi expozitii, interpret de relaţie, asistent terminolog, asistent comunicare multilingvă şi relaţii cu publicul, asistent manager (studii superioare).
Întrebare: Există vreo diferenţă între examenul de admitere de la o secţie de filologie şi un test de admitere la LMA? Răspuns: Sigur că da. Vorbim despre două forme de examinare complet diferite care nu urmăresc acelaşi lucru, deoarece testul de la LMA este în primul rând unul de aptitudini, pe când cel de la secțiile filologice (limbi și literaturi străine) este, conform prevederilor legii și a metodologiei specifice de examinare, un examen scris de limbă modernă. Chiar dacă din exterior, diferenţele nu sunt foarte vizibile, cele două tipuri de examinare diferă fundamental: la specializările filologice se dă un examen de limbă modernă, conceput pe baza modelului clasic al testelor de gramatică după baremul de puncte detaliat pe tipuri de greşeli (morfologie, sintaxă, ortografie etc). La specializarea Limbi moderne aplicate, testarea este una orientată mai mult pe aptitudine şi potenţial, urmărind să aprecieze în primul rând, capacitatea de comunicare scrisă şi orală în limbile de studiu şi gradul de compatibilitate al candidatului cu profesiile comunicării în limbi străine. Din această cauză, nu putem oferi modele de teste, dar le oferim candidaților noștri, în cadrul pretestărilor gratuite, posibilitatea de a se familiariza cu testele care sunt corectate și explicate în fața lor.
Întrebare: Dacă doresc să reiau testul pentru a realiza un punctaj mai bun, am acest drept? Răspuns: Da. Începând cu acest an, media de la bacalaureat nu intră în calculul mediei de admitere la specializarea LMA. Logica dumneavoastră este una perfectă pentru că, în ultimă instanță, scopul candidatului bine motivat este să obțină un punctaj confortabil care să îi permită o poziție cât mai bună în ierarhia finală a mediilor de admitere. În acest scop, trebuie să aveți un punctaj cât mai bun la test. Cu alte cuvinte, din mai multe încercări, vi se va recunoaște pentru certificat, punctajul cel mai bun din mai multe încercări, cu condiția ca ultima încercare să fie înainte de începerea oficială a înscrierilor pentru admitere. Dacă nu doriți să folosiți la înscriere un certificat CIL obținut anterior datei de începere oficială  a înscrierii, deci dacă pierdeți această posibilitate, veți fi programat automat împreună cu toți cei care nu au dat testul, în data fixată oficial din iulie (vedeți calendarul admiterii LMA) şi vi se va considera ca medie de admitere doar rezultatul testului bilingv din acea dată, deoarece la această testare, nu se mai pot recunoaște rezultate anterioare, indiferent de punctajul obținut. Conform reglementărilor în vigoare, acest drept de a recunoaște prin certificat punctajul cel mai bun din mai multe, încetează în momentul începerii oficiale a înscrierilor. Media de la bac servește doar drept criteriu  de departajare împreună cu media la limba română.
Întrebare: De ce rezultatul testului este comun pentru ambele limbi moderne? Răspuns: Rezultatul este comun,  deoarece la specializarea LMA vorbim obligatoriu despre un test bilingv, iar nivelul de competenţă atins la cele două  limbi ale specializării trebuie să fie unul foarte apropiat şi în niciun caz, unul debutant. Acest lucru explică şi faptul că un decalaj prea mare între nivelul celor două limbi,  poate atrage eliminarea din concurs a candidatului.
Întrebare: Cum pot să îmi dau seama singur de nivelul pe care îl am la limba franceză? Răspuns începând cu anul universitar 2013, CIL organizează la cerere, pentru viitorii candidaţi LMA, cursuri de pregătire lingvistică adecvată cerinţelor admiterii la specializarea noastră, în toate limbile. De asemenea, pentru a vă veni în ajutor, vă oferim câteva linkuri foarte utile: http://www.bonjourdefrance.com/index/indexapp.htm  sau http://apprendre.tv5monde.com/en sau http://grammaire.cordial-enligne.fr/grammaire/GTM_0.htm .
Întrebare: Există posibilitatea de a urma cursuri de pregătire în vederea admiterii la LMA? Răspuns:  Da, după cum i-am informat deja pe candidaţii noştri, CIL oferă celor interesaţi sub formă de pregătire pentru admitere, nu numai pretestări gratuite, ci şi cursuri  personalizate de pregătire pentru admitere (individuale sau de grup) la prețuri modice. De asemenea, mulţi candidaţi doresc să ştie dacă pe baza pretestării se poate obţine certificatul de competenţă lingvistică necesar înscrierii la admitere. Din păcate, pretestarea fiind doar o simulare a testului de admitere, pe care noi o oferim gratuit ca pregătire pentru admiterea la LMA, pe baza ei nu se poate elibera un certificat. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne scrieți la adresa admitere_lma@yahoo.fr  
Întrebare cu privire la pretestarea  gratuită : ce este pretestarea gratuită? Răspuns: pretestarea gratuită este o simulare de test de admitere oferită candidaților  sub  formă de pregătire pentru admitere la specializarea LMA şi care constă într-o  simulare de test bilingv de admitere, cu probele desfășurate şi evaluate la vedere. 
Întrebare: Există undeva modele de test sau măcar un descriptiv minimal al testului? Răspuns: Fiind vorba de un test bilingv cu o importantă componentă de aptitudini scrise şi orale, char dacă am oferi modele pe site, acestea nu vor putea fi evaluate corect decât în dialogul direct al echipei de examinatori cu fiecare candidat, cu ocazia pretestărilor gratuite şi /sau  la cursurile de pregătire  organizate la cererea candidaților (în caz că se formează grupa). Vă oferim însă, mai jos, structura testului şi o descriere detaliată a acestuia, precum şi un model de evaluare. Legat de modul în care sunt acordate punctele pentru fiecare subiect mai găsiţi informaţii şi în rubrica CE TREBUIE SA MAI STIM CAND NE PREZENTAM LA TEST? CATEVA INSTRUCTIUNI SI INFORMATII UTILE. 
Structura testului
Proba 1 - Exprimare scrisă : subiectul de test este structurat astfel: o redactare liberă (de aproximativ zece rânduri) pe o temă generală, pentru a evalua capacitatea exprimării corecte în scris, un exerciţiu foarte scurt de traducere din limba română în limba străină și din limba străină în limba română și o frază propusă pentru reformulare. Proba se compune din cate un subiect distinct pentru fiecare dintre cele două limbi. 
Proba 2 - Exprimare orală : înțelegerea textului ascultat sau citit, interacțiune verbală / participare la conversație sau producerea unui discurs oral, răspuns la întrebările comisiei şi/sau exerciţii simple de reformulare/transformare, traducerea părţilor subliniate sau indicate de comisie. Proba se compune din câte un subiect distinct pentru fiecare dintre cele două limbi.

 

DESCRIEREA TESTULUI SCRIS: pe fiecare lucrare, la fiecare dintre cele două limbi se acordă trei note (pe scara de la 1 la 10) între care se face o medie aritmetică : 
 •  Respectarea cerințelor exercițiului (așadar, subiectul de redactare liberă se va încadra neapărat în numărul de rânduri cerut (+/- 2 rânduri) şi nu va dezvolta altă temă decât cea propusă. De asemenea, se efectuează cele două traduceri (din și spre limba română: RO-> și ->RO) și reformularea. Nu se admit variante, decât dacă acestea sunt cerute în enunțul exercițiului.  Capacitatea candidatului de a dezvolta corect, liber, coerent şi  inteligibil, în fraze simple, diverse teme din cadrul domeniului său de interes, şi poate să  exprime idei şi opinii personale, poate să scrie texte simple în legătură cu diferite experienţe şi evenimente trăite.  
 • Capacitatea candidatului de a exprima sentimente de tristeţe, fericire, interes, regret precum şi acordul, dezacordul şi/sau capacitatea de a susţine un punct de vedere.  

 

DESCRIEREA TESTULUI  ORAL: la fiecare dintre cele două limbi (B/C) se acordă câte trei note (pe scara de la 1 la 10) între care se face media aritmetică :   Înțelegerea textului citit.  Interacțiune verbală / Participare la conversaţie. Dialog pe teme familiare sau de interes personal. Candidatul susţine o conversaţie sau o discuţie, chiar dacă uneori se face mai greu înţeles. Poate să comunice pe tema sugerată de text. Poate să exprime şi să răspundă la sentimente ca surpriza, fericirea, tristeţea, interesul sau indiferenţa. Poate să transmită informaţii simple, de interes imediat, subliniind punctele care i se par mai importante.  Poate să îşi exprime puncte de vedere şi păreri personale, precum şi să îşi exprime acordul sau dezacordul în mod politicos. Fluența, claritatea, calitatea generală a discursului oral.  

 

IMPORTANT !

 • Vă informăm că CERTIFICATELE eliberate de CIL nu sunt valabile la o altă secţie (specializare). Fiind concepute exclusiv pentru profilul LMA,  acestea se eliberează numai pentru admiterea la specializarea LMA şi numai pentru anul în curs.

  De asemenea, trebuie reținut că certificatul se eliberează la cererea candidatului care are obligația să se adreseze în scris, NU TELEFONIC, echipei noastre de admitere scriind la adresa: admitere_lma@yahoo.fr
 • Admiterea la specializarea LMA se organizează în cadrul centrului de limbi al departamentului, CIL (Centrul pentru Industriile Limbii).De aceea, vă rugăm să țineți cont că pentru orice informații legate de admitere (programări pentru pretestări şi testări, certificate etc.) este nevoie să urmați pașii procedurali cei mai simpli pe care vi i-am propus în răspunsurile noastre de mai sus, adică:  să vă informați mai întâi corect, NUMAI pe pagina noastră de admitere şi să ne scrieți NUMAI la adresa indicată mai sus. Vă rugăm să NU apelați telefonic numărul de la catedră, deoarece nu acolo răspund secretariatul departamentului şi echipa de admitere, singurele în măsură să răspundă punctual  şi complet la întrebările dumneavoastră. Vă rugăm să ne înțelegeți că nu putem răspunde la mesajele primite  pe Facebook, chiar dacă noi facem publice informațiile generale pe toate căile posibile (inclusiv pe Facebook, Twitter etc). CIL DLMA recomandă candidaţilor să ţină cont de informaţiile de mai sus şi precizează că își declină orice răspundere pentru informațiile neactualizate sau incomplete culese pe alte căi sau din alte surse decât cele indicate de echipa noastră de admitere. Vă mulțumim pentru înţelegere şi vă așteptăm cu drag la LMA. 

Echipa de admitere CIL (DLMA)

 

 

 


05/04/2014
0 Poster un commentaire