DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE APLICATE

DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE APLICATE

CE TREBUIE SA (MAI) STIM CAND NE PREZENTAM LA TEST? CATEVA INSTRUCTIUNI SI INFORMATII UTILE

INFORMAREA CANDIDAȚILOR LA INTRAREA ÎN SALA DE TESTĂRI, ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA TESTULUI 

 

1)      Candidații au obligația să respecte programarea după ce şi-au confirmat participarea la test.

2)      La intrarea în sală, dispozitivele electronice se închid și se depun în genți, iar acestea se așază la marginea rândului, pe jos, sau pe catedră.

3)      Supraveghetorul explică durata probei scrise : câte o oră pentru fiecare limbă modernă

4)      Supraveghetorul explică diferențele dintre un testul de admitere la o secție filologică şi LMA : testul pentru LIMBI MODENE APLICATE este unul bilingv, cu componente scrise și orale, spre deosebire de cel de la filologie care este monolingv şi numai scris. Evaluarea probelor se face prin acumularea de puncte din 10 posibile. Nu se numărări greșelile şi nu se scad  punctele aferente fiecărui tip de greșeală, ci se adună punctele realizate pentru fiecare item propus spre rezolvare.

5)      Supraveghetorul răspunde la întrebările candidaților.

 

DESCRIEREA PROBELOR

 

În cadrul specializării LMA cele două limbi moderne au un caracter principal (la LMA nu există specializare principală şi secundară).

 

DESCRIEREA PROBEI SCRISE

Proba scrisă se compune din cate un subiect distinct pentru fiecare dintre cele două limbi. Subiectele sunt egale ca nivel și grad de dificultate pentru fiecare limbă modernă și urmăresc să identifice potențialul de comunicare scrisă în fiecare dintre cele două limbile specializării şi în limba română precum şi potențialul traductologic ş nivelul de cultură generală. Testul scris are o structură simplă, iar cele 10 puncte posibile se acumulează după cum urmează :

 1. Se acordă 1 punct din oficiu.
 2. Se acordă 1 punct dacă s-au atins toate cele 4 subiecte ale testului, indiferent cât de bine sau slab sunt  rezolvate acestea : dacă la fiecare exercițiu s-au înțeles şi respectat  cerințele din fiecare enunț şi dacă textul redactat respectă numărul de rânduri indicat (+/-1).
 3. O redactare liberă (de aproximativ zece rânduri) pe o temă dată  (o temă cu caracter general, inspirată din viața cotidiană). Pentru acest item, se pot obține maxim 2 puncte în care se includ claritatea, coerența, corectitudinea gramaticală, capacitatea de a convinge, de a dovedi un nivel ridicat de cultură generală precum şi capacitatea de a exprima un punct de vedere personal.
 4. Un exercițiu foarte scurt de traducere din limba română în limba străină. Pentru acest item al testului se acordă maxim 2 puncte care acoperă corectitudinea gramaticală, vocabularul, potențialul traductologic.
 5. Un exercițiu foarte scurt de traducere din limba din limba străină în limba română. Pentru acest item se acordă maxim 2 puncte care acoperă corectitudinea gramaticală, vocabularul, potențialul traductologic.
 6.  Un exercițiu foarte scurt de reformulare. Pentru acest item se acordă maxim 2 puncte care acoperă corectitudinea gramaticală, vocabularul, potențialul de comunicare.

 

DESCRIEREA PROBEI ORALE:

Proba orală se compune din cate un subiect distinct pentru fiecare dintre cele două limbi. Subiectele sunt egale ca nivel și grad de dificultate pentru fiecare limbă  modernă și urmăresc să identifice potențialul de comunicare orală în fiecare dintre cele două limbile specializării şi în limba română precum şi potențialul traductologic şi nivelul de cultură generală. Se propune spre pregătire în vederea lecturii în fața comisiei şi a interacțiunii cu aceasta, un text scurt în fiecare limbă modernă.

Testul oral are o structură simplă, are o durată de pregătire de 10 minute pentru fiecare limbă, iar cele 10 puncte posibile se acumulează prin însumarea punctelor acumulate la fiecare item, după cum urmează:

 

 1. ÎNŢELEGEREA TEXTULUI CITIT. Comisia ascultă textul în lectura candidatului (integrală sau parțială) şi apreciază gradul de înțelegere a textului şi calitatea pronunțării. Se pot acumula maxim 2 puncte.
 2. INTERACŢIUNE VERBALĂ / PARTICIPARE LA CONVERSAŢIE. RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRI. Comisia evaluează capacitatea candidatului de a iniția, de a susține şi de a purta un dialog pe teme legate de cele propuse de textul citit sau similare precum şi capacitatea de a susține o conversație comunicând un punct de vedere, chiar dacă uneori se face mai greu înțeles. Pentru interacțiunea verbală se pot acumula maxim 2 puncte
 3. FLUENŢA, CLARITATEA, CORECTITUDINEA EXPRIMĂRII ORALE. Comisia evaluează capacitatea candidatului de a relata fluent şi chiar să descrie o întâmplare sau diferite experiențe în mod detaliat, poate să exprime sau să descrie sentimente şi reacții, aspirații, speranțe şi ambiții şi să îşi justifice planurile, intențiile şi acțiunile. Se pot acumula maxim 2 puncte.
 4. Un exercițiu simplu de reformulare/transformare a unor părți subliniate sau indicate de comisie. Se pot acumula maxim 2 puncte.
 5. Un exercițiu scurt de traducere în limba română a părților subliniate sau indicate de comisie. Se pot acumula maxim 2 puncte.

 

 

CÂTEVA PRECIZĂRI IMPORTANTE:

 

 1. Pretestarea gratuită este o formă de pregătire oferită de Centrul pentru Industriile Limbii pentru admitere la specializarea LIMBI MODENE APLICATE. Punctajul obținut în cadrul acesteia nu se consemnează în catalog. El se păstrează în evidențele CIL pentru a se putea urmări, pe baza lui, evoluția candidatului și pentru a i se face în continuare recomandări.
 2. Testul real: în cadrul acestuia, la fel ca la pretestările gratuite, comisia îi explică în detaliu fiecărui candidat problemele identificate și face recomandări. Lucrările şi ciornele se predau comisiei înainte de ieșirea din sală. Ciorna se anulează înainte de predare.
 3. Condiția de promovare a testului de admitere la specializarea LIMBI MODENE APLICATE este ca în cadrul testului bilingv, media obținută la fiecare limbă modernă să fie cel puțin 5 (cinci).
 4. Informăm candidații că pentru ameliorarea performanței, ei beneficiază de recomandări şi că în acest scop, testul se poate da de mai multe ori, urmând ca la final, să se ia în considerare testul cu punctajul cel mai bun. Pe baza rezultatelor obținute la testele din perioada 1 martie- 6 iulie 2018, CIL îi eliberează candidatului certificatul cu care se poate prezenta în luna iulie, direct la înscrierea în anul I.
 5. Testul din 17 iulie se organizează conform calendarului admiterii (vezi şi celelalte rubrici din cadrul secţiunii ADMITERE) şi este rezervat doar acelor candidați care s-au înscris la admitere fără dispună încă de un certificat (deci care încă nu au dat testul).


12/05/2018
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 23 autres membres