DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE APLICATE

DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE APLICATE

CONFERINTA LMA 2015

Tinerii traducători şi interpreţi într-o Europă a post-comunicării

 Afis LMA 2015 - A5-cJ.jpg

 Departamentul de Limbi Moderne Aplicate al Facultăţii de Litere din Universitatea Babeş-Bolyai

şi

 Centrul pentru Industriile Limbii (CIL)

 

vă invită să participaţi la conferinţa internaţională anuală rezervată traducerii şi interpretării de conferinţă, cu ocazia începerii cursurilor celor două masterate, Masteratul European de Traductologie-Terminologie (METT) şi Masteratul European de Interpretare de Conferinţă (MEIC).

 

Vă propunem ca în data de 16 octombrie 2015 să ne asociem spiritului şi tematicii Forumului „TRADUIRE L’EUROPE 2015” prin intermediul unei dezbateri pe care o dedicăm cetăţii universitare clujene, Capitala europeană a tineretului în 2015.

 

Subiectul acestei a XV-a ediţii a conferinţei este

 

Tinerii traducători şi interpreţi într-o Europă a post-comunicării.

           

Evoluţia umanităţii a confirmat strânsa legătură dintre exprimarea orală şi exprimarea scrisă ca forme principale ale comunicării verbale. Pe de altă parte, implicitul, subînţelesurile, gestica, ba chiar şi tăcerea ca elemente principale de realizare a aspectului non-verbal al comunicării stimulează, în egală măsură, interesul specialiştilor. Prin urmare, cum ar putea traducătorul şi/sau interpretul să evite capcanele subtile ale comunicării şi să transmită cititorului/publicului un mesaj nu doar clar, ci şi  ̶  sau mai ales  ̶  fidel mesajului sursă? Ce strategii ar trebui predate viitorilor traducători şi interpreţi de conferinţă pentru a-i pregăti să facă faţă acestor capcane? De ce cunoştinţe ar trebui să dispună aceştia pentru a corespunde competenţelor impuse de instituţiile europene şi de ceilalţi angajatori europeni prezenţi pe piaţa muncii? Cum trebuie formaţi pentru a se putea integra într-un mediu profesional globalizat şi concurenţial? Care sunt aptitudinile necesare pentru a putea gestiona profesionist activitatea de traducere şi proiectele aferente acesteia, dar şi relaţia cu clienţii?

 

La fel ca în cazul ediţiilor precedente, invitaţia noastră se adresează în primul rând specialiştilor pentru care traducerea şi interpretarea de conferinţă reprezintă materia primă a activităţii profesionale zilnice: traducători şi traductologi, terminologi, formatori de traducători şi de interpreţi de conferinţă, tineri absolvenţi din aceste domenii, interpreţi pentru servicii comunitare, lingvişti. Aşteptăm deopotrivă cu interes intervenţiile colegilor experţi sau cercetători din domeniul comunicării interculturale, al traducerii automate, precum şi al metodologiei de predare a disciplinelor de specialitate într-o limbă străină. Teoria şi/sau didactica limbilor străine, literatura, sociologia şi antropologia literară, lingvistica şi producerea de text/discurs, psihologia, programarea neurolingvistică, ştiinţele cognitive reprezintă tot atâtea piste de cercetare care se pot transforma într-o adevărată panoramă de reflecţii multidisciplinare.

Intervenţiile vor fi găzduite de cele patru ateliere, devenite tradiţionale:

 

Traducere generală şi specializată,

Interpretare de conferinţă,

Inginerie lingvistică şi multimedia,

Terminologie,

 

cărora li se adaugă, în acest an, două ateliere intitulate Traducere, interpretare şi interculturalitate, respectiv Tinerii specialişti în domeniul comunicării şi piaţa forţei de muncă europene.  

 

Desfăşurarea evenimentului: sala de conferinţe a Hotelului Universitas (str. Pandurilor nr. 7, Cluj-Napoca).

Limbi de comunicare: Intervenţiile şi dezbaterile se vor desfăşura în limbile: engleză, franceză, spaniolă şi română, pentru care se asigură interpretare simultană.

 

Informaţii practice: Taxa de participare este de 100 lei (25 €), achitabilă la sosire.

Publicare: După evaluare, lucrările acceptate spre publicare vor apărea în suplimentul numărului 9/2016 al revistei RIELMA (Revue Internationale d’Études en Langues Modernes Appliquées / International Review of Studies in Applied Modern Languages). Textele propuse spre publicare vor fi redactate într-una dintre limbile: engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, portugheză, rusă şi trimise la adresele rielma@lett.ubbcluj.ro şi colocviulma@yahoo.com, însoţite de un rezumat de 300 de cuvinte, de 5 cuvinte-cheie şi de o scurtă biobibliografie a autorului.

 

Calendar: 1 septembrie 2015: titlul şi rezumatul intervenţiei (max. 500 de cuvinte); 10 septembrie 2015: confirmarea acceptării; 1 martie 2016: trimiterea textului integral în vederea publicării.

 

Comitetul științific: Mihaela Toader, Adriana Neagu, Silvia Irimiea, Olivia Petrescu.

Comitetul de organizare: Renata Georgescu, Cristina Varga, Adina Cornea, Liana Muthu, Diana Moţoc

Logistica evenimentului: Cornelia Moldovean

Grafica : Gabriel Marian

Contact: colocviulma@yahoo.com

 06/04/2015
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 23 autres membres