DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE APLICATE

DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE APLICATE

REGLEMENTARI SI INFORMATII GENERALE SI SPECIFICE, CERTIFICATE INTERNATIONALE

REGLEMENTARI SI INFORMATII GENERALE 

Admiterea  se face conform reglementărilor în vigoare, prin respectarea criteriilor şi cerinţelor de mai jos : 

 

CRITERII DE SELECŢIE

 

A. Absolvenţi de liceu

Examenul de admitere constă doar într-o probă de competenţă lingvistică la cele două limbi străine. Media la bacalaureat nu se ia în calcul, dar se ține cont de ea în caz de departajare (criterii de departajare: media la limba română la examenul de bacalaureat și media generală obținută la bacalaureat).

Este obligatorie verificarea competenţelor lingvistice la ambele limbi ale specializării LMA alese de către candidat. Ea se va susţine în cadrul Departamentului de Limbi Moderne Aplicate, la Centrul pentru Industriile Limbii http://lett.ubbcluj.ro/index.php/departamentul-de-limbi-moderne-aplicateşi  CIL (click pe ambele linkuri), vinerea, pe bază de programare pe combinaţii de limbi, la adresa (e-mail) : admitere_lma@yahoo.fr   

 

IMPORTANT!

 • Pentru a veni în întâmpinarea aşteptărilor candidaţilor care doresc să îşi amelioreze punctajul, la noi, testele de admitere se pot susţine de mai multe ori, începând cu luna ianuarie a fiecărui an (mai puțin în sesiuni), vinerea, baza unei programări pe combinaţii de limbi, la adresa e-mail: admitere_lma@yahoo.fr  
 • Candidații care au promovat testul, pot opta deja pentru o preinscriere în anul I la specializarea LMA, urmând ca la înscrierea propriu-zisă, să mai prezinte doar diploma de bacalaureat şa să își confirme locul. 

 

Promovarea probei de competenţă lingvistică este condiţionată de promovarea fiecărei componente lingvistice scrise şi orale. 

 

Condiţii de promovare a testului de competenţă lingvistică : Două limbi moderne obligatorii, dintre care una trebuie să fie engleza sau franceza. Limbile cu care fiecare dintre acestea se poate combina sunt : franceza, engleza, germana, spaniola, italiana, rusa:  

 • Limba B:  obligatoriu engleza sau franceza, nivel minim B1 conform CECR[1].
 • Limba C: obligatoriu  una dintre limbile franceză, engleză, germană, italiană, rusă, spaniolă. Nivel minim B1 conform CECR).

 

B. Absolvenţi licenţiaţi 

Examenul de admitere la specializarea LMA constă în proba de competenţă lingvistică la cele două limbi străine.

 

Este obligatorie verificarea competenţelor lingvistice la ambele limbi ale specializării LMA alese de către candidat. Ea se va susţine în cadrul Departamentului de Limbi Moderne Aplicate la Centrul pentru Industriile Limbii, vinerea, pe baza unei programări pe combinaţii de limbi, la e-mail : admitere_lma@yahoo.fr  

Promovarea probei de competenţă lingvistică este condiţionată de promovarea fiecărei componente lingvistice scrise şi orale.

 

Condiţii de promovare a testului de competenţă lingvistică : Două limbi moderne obligatorii, dintre care una trebuie să fie engleza sau franceza. Limbile cu care fiecare dintre acestea se poate combina sunt : franceza, engleza, germana, spaniola, italiana, rusa:  

 • Limba B:  obligatoriu engleza sau franceza, nivel minim B1 conform CECR[1].
 • Limba C: obligatoriu  una dintre limbile franceză, engleză, germană, italiană, rusă, spaniolă. Nivel minim B1 conform CECR).

 

REGLEMENTARI SI INFORMATII SPECIFICE, CERTIFICATE INTERNATIONALE

Media de admitere va rezulta doar din media la testul bilingv.

Criterii de departajare :  în situații de acest fel departajarea se va face ţinându-se cont de media de la limba română şi media de bacalaureat

În privința examenelor internaționale, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate recunoaște următoarele examene : CAMBRIDGE (IELTS, TOEFL, TOEIC, BULATS), precum şi DELF/DALF, TCF, ECL.

Observații:

 1. Nivelul general de competență lingvistică atins la limbile moderne studiate în liceele românești este de maxim B2. Cazurile de nivel C1 şi C2 (adulți, nivel experimentat, bilingv) sunt extrem de rare la elevi şi atunci când se prezintă, ele se datorează întotdeauna unui sejur de lungă durată, precum şi studiilor în mediul lingvistic şi cultural respectiv.
 2. IMPORTANT! Nu orice rezultat de test internaţional se poate echivala cu nota 10 (zece). Pentru echivalarea directă cu nota maximă a unui certificat internațional, se acceptă doar punctajele superioare de la fiecare grup de nivel, începând cu nivelul B1 (din documentul din josul paginii). Pentru ca un test să fie luat în considerare pentru echivalare, el trebuie să comporte obligatoriu niște mențiuni : punctele obținute de candidat exprimate în raport cu  numărul total de puncte  care poate fi obținut la acel test pentru nivelul B1. 
 3. Certificatele CAMBRIDGE (IELTS, TOEFL, TOEIC) se acceptă, începând cu valoarea maximă a punctajelor indicate în tabel pentru grupa de nivel B1. Pentru punctajele cuprinse între valorile  menționate  în tabel, echivalarea cu nota maximă este condiționată de prezentarea la un interviu.
 4. Certificatele DELF. Pentru echivalarea directă cu nota maximă a unui certificat internațional, se acceptă doar punctajele superioare de la fiecare grup de nivel, începând cu nivelul B1 (din documentul alăturat). Pentru punctajele cuprinse între valorile  menționate  în tabel, echivalarea cu nota maximă este condiționată de prezentarea la un interviu.
 5. Certificatele DALF. Simpla promovare a acestor teste este dovada unui nivel superior. Certificatele DALF reflectă nivelele C1 şi C2. Sunt rare la categoria de vârstă a absolvenților de liceu (se adresează adulților de nivel bilingv, experimentat). Se acceptă spre echivalare cu nota 10, începând cu valoarea minimă a nivelului C1 (începând cu 55 puncte) pentru situațiile excepționale în care sunt prezentate de candidați cu stagii lungi sau cu studiile efectuate în străinătate.
 6. Certificatele BULATS (EN, FR, DE, ES) sunt inițiate de Cambridge, dar se realizează, în parteneriat cu Institutele, Alianțele şi Centrele Culturale Franceze, Institutul Goethe şi Institutul Cervantes, după criterii comune. Se acceptă, începând cu valoarea maximă a punctajelor indicate în tabel pentru grupa de nivel B1. 
 7. Certificatele ECL pentru toate limbile de studiu (EN, FR, DE, ES, IT). Pentru echivalarea directă cu nota maximă a unui certificat ECL, se acceptă punctajele maxime din tabel : B1 (50-74), B2 (74+). Pentru punctajele cuprinse între valorile  menționate  în tabel, echivalarea cu nota maximă este condiționată de prezentarea la un interviu.
 8. Certificatele TCF: Se acceptă, începând cu valoarea maximă a punctajelor indicate în tabel pentru grupa de nivel B1. Pentru punctajele cuprinse între valorile  menționate  în tabel, echivalarea cu nota maximă este condiționată de prezentarea la un interviu.

TESTE INTERNATIONALE : 

punctajele  şi aplicarea acestora în vederea echivalării cu nota maximă la admitere la specializarea LMA (click pe link)

 

 08/04/2016
4 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 23 autres membres