DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE APLICATE

DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE APLICATE

ADMITERE : INTREBARI FRECVENTE

 

Vă invităm să citiţi cu atenţie răspunsurile noastre la întrebările candidaţilor şi să nu ezitaţi să ne solicitaţi orice clarificare suplimentară scriindu-ne pe adresa admitere_lma@yahoo.fr

 

Întrebare: Dacă doresc să mă înscriu LMA pot să prezint un certificat de competenţă lingvistică obţinut în altă parte decât la CIL?  Răspuns: În principiu, nu, deoarece secţia LMA îşi organizează testele de recrutare a candidaţilor după criterii proprii şi nu merge pe criterii comune cu alte secţii ale Facultăţii de Litere. Cu toate acestea, un certificat internaţional, poate fi luat în considerare pentru media 10 la limba pentru care este obţinut, cu condiţia ca punctajul pe care îl prezintă să fie punctajul maxim acordat pentru nivelul B1 conform Cadrului European Comun de Referinţă. Se pot echivala doar certificatele admise prin regulamentul de admitere. A se vedea în regulament_admitere_2016.pdf
Întrebare: Dacă la una dintre cele două limbi prezint un certificat internaţional, pot să plătesc un singur test (adică jumătate din taxa de  examinare)? Răspuns: Nu, deoarece tariful practicat în Facultatea de Litere (pentru un test monolingv) este practicat şi la specializarea LMA (CIL), dar pentru un test bilingv. Candidatul LMA beneficiază de un test bilingv (adică este testat la ambele limbi alese pentru studiu la acelaşi tarif, de 150 lei), la specializarea LMA, testul de admitere fiind obigatoriu, unul bilingv. Cu alte cuvinte, candidatul plătește un singur test, dar este verificat la ambele limbi pentru care optează. Aici vorbim deja despre un criteriu specific LMA, chiar dacă pentru una dintre componente se procesează rezultatul unui certificat internaţional.  Rezultatul final al testului se exprimă într-o singură medie pentru ambele limbi. Vă  rugăm totuşi să reţineţi că în cazul unei diplome sau a unui certificat internaţional, candidaţii care deţin aşa ceva trebuie să transmită cu ocazia preînscrierii la test pe adresa admitere_lma@yahoo.fr  punctajele obţinute (indicând şi punctajul obţinut), iar dacă doresc ca diploma /certificatul internaţional să fie luat(ă) în considerare pentru una dintre cele două limbi (în condiţiile mai sus menţionate),  vor prezenta, la înscriere şi o copie legalizată a documentului respectiv.
Întrebare: Ce profesie voi avea şi ce voi deveni după absolvirea specializării LMA? Răspuns: Statutul profesional al absolventului este : Traducător generalist, specialist în comunicare profesională multilingvă, asistent organizator protocol, referent afaceri europene, asistent organizator târguri şi expozitii, interpret de relaţie, asistent terminolog, asistent comunicare multilingvă şi relaţii cu publicul, asistent manager (studii superioare).
Întrebare: Există vreo diferenţă între examenul de admitere de la o secţie de filologie şi un test de admitere la LMA? Răspuns: Sigur că da. Vorbim despre două forme de examinare complet diferite care nu urmăresc acelaşi lucru, deoarece testul de la LMA este în primul rând unul de aptitudini, pe când cel de la secțiile filologice (limbi și literaturi străine) este, conform prevederilor legii și a metodologiei specifice de examinare, un examen scris de limbă modernă. Chiar dacă din exterior, diferenţele nu sunt foarte vizibile, cele două tipuri de examinare diferă fundamental: la specializările filologice se dă un examen de limbă modernă, conceput pe baza modelului clasic al testelor de gramatică după baremul de puncte detaliat pe tipuri de greşeli (morfologie, sintaxă, ortografie etc). La specializarea Limbi moderne aplicate, testarea este una orientată mai mult pe aptitudine şi potenţial, urmărind să aprecieze în primul rând, capacitatea de comunicare scrisă şi orală în limbile de studiu şi gradul de compatibilitate al candidatului cu profesiile comunicării în limbi străine. Din această cauză, nu putem oferi modele de teste, dar le oferim candidaților noștri, în cadrul pretestărilor gratuite, posibilitatea de a se familiariza cu testele care sunt corectate și explicate în fața lor.
Întrebare: Dacă doresc să reiau testul pentru a realiza un punctaj mai bun, am acest drept? Răspuns: Da. Începând cu acest an, media de la bacalaureat nu intră în calculul mediei de admitere la specializarea LMA. Logica dumneavoastră este una perfectă pentru că, în ultimă instanță, scopul candidatului bine motivat este să obțină un punctaj confortabil care să îi permită o poziție cât mai bună în ierarhia finală a mediilor de admitere. În acest scop, trebuie să aveți un punctaj cât mai bun la test. Cu alte cuvinte, din mai multe încercări, vi se va recunoaște pentru certificat, punctajul cel mai bun din mai multe încercări, cu condiția ca ultima încercare să fie înainte de începerea oficială a înscrierilor pentru admitere. Dacă nu doriți să folosiți la înscriere un certificat CIL obținut anterior datei de începere oficială  a înscrierii, deci dacă pierdeți această posibilitate, veți fi programat automat împreună cu toți cei care nu au dat testul, în data fixată oficial din iulie (vedeți calendarul admiterii LMA) şi vi se va considera ca medie de admitere doar rezultatul testului bilingv din acea dată, deoarece la această testare, nu se mai pot recunoaște rezultate anterioare, indiferent de punctajul obținut. Conform reglementărilor în vigoare, acest drept de a recunoaște prin certificat punctajul cel mai bun din mai multe, încetează în momentul începerii oficiale a înscrierilor. Media de la bac servește doar drept criteriu  de departajare împreună cu media la limba română.
Întrebare: De ce rezultatul testului este comun pentru ambele limbi moderne? Răspuns: Rezultatul este comun,  deoarece la specializarea LMA vorbim obligatoriu despre un test bilingv, iar nivelul de competenţă atins la cele două  limbi ale specializării trebuie să fie unul foarte apropiat şi în niciun caz, unul debutant. Acest lucru explică şi faptul că un decalaj prea mare între nivelul celor două limbi,  poate atrage eliminarea din concurs a candidatului.
Întrebare: Cum pot să îmi dau seama singur de nivelul pe care îl am la limba franceză? Răspuns începând cu anul universitar 2013, CIL organizează la cerere, pentru viitorii candidaţi LMA, cursuri de pregătire lingvistică adecvată cerinţelor admiterii la specializarea noastră, în toate limbile. De asemenea, pentru a vă veni în ajutor, vă oferim câteva linkuri foarte utile: http://www.bonjourdefrance.com/index/indexapp.htm  sau http://apprendre.tv5monde.com/en sau http://grammaire.cordial-enligne.fr/grammaire/GTM_0.htm .
Întrebare: Există posibilitatea de a urma cursuri de pregătire în vederea admiterii la LMA? Răspuns:  Da, după cum i-am informat deja pe candidaţii noştri, CIL oferă celor interesaţi sub formă de pregătire pentru admitere, nu numai pretestări gratuite, ci şi cursuri  personalizate de pregătire pentru admitere (individuale sau de grup) la prețuri modice. De asemenea, mulţi candidaţi doresc să ştie dacă pe baza pretestării se poate obţine certificatul de competenţă lingvistică necesar înscrierii la admitere. Din păcate, pretestarea fiind doar o simulare a testului de admitere, pe care noi o oferim gratuit ca pregătire pentru admiterea la LMA, pe baza ei nu se poate elibera un certificat. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne scrieți la adresa admitere_lma@yahoo.fr  
Întrebare cu privire la pretestarea  gratuită : ce este pretestarea gratuită? Răspuns: pretestarea gratuită este o simulare de test de admitere oferită candidaților  sub  formă de pregătire pentru admitere la specializarea LMA şi care constă într-o  simulare de test bilingv de admitere, cu probele desfășurate şi evaluate la vedere. 
Întrebare: Există undeva modele de test sau măcar un descriptiv minimal al testului? Răspuns: Fiind vorba de un test bilingv cu o importantă componentă de aptitudini scrise şi orale, char dacă am oferi modele pe site, acestea nu vor putea fi evaluate corect decât în dialogul direct al echipei de examinatori cu fiecare candidat, cu ocazia pretestărilor gratuite şi /sau  la cursurile de pregătire  organizate la cererea candidaților (în caz că se formează grupa). Vă oferim însă, mai jos, structura testului şi o descriere detaliată a acestuia, precum şi un model de evaluare. Legat de modul în care sunt acordate punctele pentru fiecare subiect mai găsiţi informaţii şi în rubrica CE TREBUIE SA MAI STIM CAND NE PREZENTAM LA TEST? CATEVA INSTRUCTIUNI SI INFORMATII UTILE. 
Structura testului
Proba 1 - Exprimare scrisă : subiectul de test este structurat astfel: o redactare liberă (de aproximativ zece rânduri) pe o temă generală, pentru a evalua capacitatea exprimării corecte în scris, un exerciţiu foarte scurt de traducere din limba română în limba străină și din limba străină în limba română și o frază propusă pentru reformulare. Proba se compune din cate un subiect distinct pentru fiecare dintre cele două limbi. 
Proba 2 - Exprimare orală : înțelegerea textului ascultat sau citit, interacțiune verbală / participare la conversație sau producerea unui discurs oral, răspuns la întrebările comisiei şi/sau exerciţii simple de reformulare/transformare, traducerea părţilor subliniate sau indicate de comisie. Proba se compune din câte un subiect distinct pentru fiecare dintre cele două limbi.

 

DESCRIEREA TESTULUI SCRIS: pe fiecare lucrare, la fiecare dintre cele două limbi se acordă trei note (pe scara de la 1 la 10) între care se face o medie aritmetică : 
  •  Respectarea cerințelor exercițiului (așadar, subiectul de redactare liberă se va încadra neapărat în numărul de rânduri cerut (+/- 2 rânduri) şi nu va dezvolta altă temă decât cea propusă. De asemenea, se efectuează cele două traduceri (din și spre limba română: RO-> și ->RO) și reformularea. Nu se admit variante, decât dacă acestea sunt cerute în enunțul exercițiului.  Capacitatea candidatului de a dezvolta corect, liber, coerent şi  inteligibil, în fraze simple, diverse teme din cadrul domeniului său de interes, şi poate să  exprime idei şi opinii personale, poate să scrie texte simple în legătură cu diferite experienţe şi evenimente trăite.  
  • Capacitatea candidatului de a exprima sentimente de tristeţe, fericire, interes, regret precum şi acordul, dezacordul şi/sau capacitatea de a susţine un punct de vedere.  

 

DESCRIEREA TESTULUI  ORAL: la fiecare dintre cele două limbi (B/C) se acordă câte trei note (pe scara de la 1 la 10) între care se face media aritmetică :   Înțelegerea textului citit.  Interacțiune verbală / Participare la conversaţie. Dialog pe teme familiare sau de interes personal. Candidatul susţine o conversaţie sau o discuţie, chiar dacă uneori se face mai greu înţeles. Poate să comunice pe tema sugerată de text. Poate să exprime şi să răspundă la sentimente ca surpriza, fericirea, tristeţea, interesul sau indiferenţa. Poate să transmită informaţii simple, de interes imediat, subliniind punctele care i se par mai importante.  Poate să îşi exprime puncte de vedere şi păreri personale, precum şi să îşi exprime acordul sau dezacordul în mod politicos. Fluența, claritatea, calitatea generală a discursului oral.  

 

IMPORTANT !

  • Vă informăm că CERTIFICATELE eliberate de CIL nu sunt valabile la o altă secţie (specializare). Fiind concepute exclusiv pentru profilul LMA,  acestea se eliberează numai pentru admiterea la specializarea LMA şi numai pentru anul în curs.

    De asemenea, trebuie reținut că certificatul se eliberează la cererea candidatului care are obligația să se adreseze în scris, NU TELEFONIC, echipei noastre de admitere scriind la adresa: admitere_lma@yahoo.fr
  • Admiterea la specializarea LMA se organizează în cadrul centrului de limbi al departamentului, CIL (Centrul pentru Industriile Limbii).De aceea, vă rugăm să țineți cont că pentru orice informații legate de admitere (programări pentru pretestări şi testări, certificate etc.) este nevoie să urmați pașii procedurali cei mai simpli pe care vi i-am propus în răspunsurile noastre de mai sus, adică:  să vă informați mai întâi corect, NUMAI pe pagina noastră de admitere şi să ne scrieți NUMAI la adresa indicată mai sus. Vă rugăm să NU apelați telefonic numărul de la catedră, deoarece nu acolo răspund secretariatul departamentului şi echipa de admitere, singurele în măsură să răspundă punctual  şi complet la întrebările dumneavoastră. Vă rugăm să ne înțelegeți că nu putem răspunde la mesajele primite  pe Facebook, chiar dacă noi facem publice informațiile generale pe toate căile posibile (inclusiv pe Facebook, Twitter etc). CIL DLMA recomandă candidaţilor să ţină cont de informaţiile de mai sus şi precizează că își declină orice răspundere pentru informațiile neactualizate sau incomplete culese pe alte căi sau din alte surse decât cele indicate de echipa noastră de admitere. Vă mulțumim pentru înţelegere şi vă așteptăm cu drag la LMA. 

Echipa de admitere CIL (DLMA)

 

 

 05/04/2014
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 23 autres membres